Fatih Mh. Nüket Celal Ersoy Cd. No:2 Kat:1 Daire:2 Şehitkamil/Gaziantep

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

Kişisel veriler ; gerecek ya da tüzel kişilere özgü, kişilerin belirlenebilir olmasını sağlayan bilgilerdir. Kişiler hakkındaki mali, kültürel, sosyal, psikolojik geniş anlamdaki tüm bilgilerde bu kapsamdadır.

Kişisel veriler olarak günlük hayatta sık olarak kullandıklarımız, T.C. Kimlik numarası, vergi kimlik numarası, e-posta adresi , fotoğraf ve videolar sayılabilir. Kişisel veriler büyük bir gizlilik içinde özenle korumalı, muhafazası için icap eden tüm tedbirler alınmalı, emniyetini sağlanmalı, öğrenilen kişisel veri ve bilgi herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun verilmemeli, istifade ettirilmemelidir.

Kişisel Veriler Kaydedilmesi Suçu

Kişilere ait verilerin depolanması, kopyalanması ve paylaşılması yasalarla düzenlenmiştir. Kişisel verilerin keyfi biçimde depolanması ya da paylaşılması Türk Ceza Yasası kapsamındaki farklı suçlara vücut verir. Yazımızda ele aldığımız kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kişilere ait verilerin hukuka aykırı biçimde depolanmasına ilişkindir.

Kişilere ait veriler belirli meslek, görev kapsamında ya da belirli bir sözleşmeden doğan hakkı kullanmak üzere kaydetmek mümkündür. Kişisel verilerin kaydedilmesinde kişinin onayı olması halinde de yasaya aykırılıktan bahsedilemez.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu TCK’nun 135. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede düzenlenen, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde depolanma eylemine ilişkin olup kişisel verileri konu alan diğer suçlarla karıştırılmamalıdır.

Kişisel verileri konu alan farklı suçlar;

  • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
  • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
  • Kişisel verileri ele geçirme yayma ve başkasına verme suçu
  • Bilişim suçları
  • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve ifşa edilmesi suçu

Kişilerin felsefi, dini görüşlerine, ırki kökenlerine ,ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına,sağlık durumlarına, sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse hakkında aynı yaptırımlar uygulanacak, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

Fatih Mh. Nüket Celal Ersoy Cd. No:2 Kat:1 Daire:2
Pzt - Cmt: 08:30-18:00
www.ayintaphukukburosu.com
[mc4wp_form id="72"]
Copyright © 2023 Ayıntap Hukuk Bürosu Tüm Hakları Saklıdır.