Fatih Mh. Nüket Celal Ersoy Cd. No:2 Kat:1 Daire:2 Şehitkamil/Gaziantep

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Ayıntap Hukuk Bürosu Antalya Miras Avukatı Hizmetleri

Antalya merkezli olmak üzere, tüm Türkiye’de ve yurt dışında incelenip karara bağlanan iş hukuku davalarında, müdafaasını üstlendiği ve/veya danışmanlık sağladığı gerçek ve/veya tüzel kişilerin hukuki, maddi ve zaman bakımından herhangi bir kayıp yaşamaması ya da olası büyük kayıpların zararının asgariye indirilmesi gayesiyle hassas, çözüm odaklı, çok yönlü ve kapsamlı bir biçimde hizmet yürüten Ayıntap Hukuk & Danışmanlık;

 • Miras hukuku düzenlemeleri ve hükümleri çerçevesinde hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Mirasçı atama sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Veraset ve intikal iş ve işlem takibi,
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) sebebiyle tasarrufun iptali davalarının takibi,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale – i şüyu) davalarının takibi,
 • Ecri misil davalarının takibi,
 • Terekenin taksimi talebiyle yürütülen davaların takibi,
 • Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi ve dava takibi,
 • Veraset ilamı istemi, veraset ilamının iptali iş ve işlemleri,
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davalarının takibi,
 • Miras sözleşmesi sebebiyle vukua gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi, bu çerçevede doğan davaların takibi,
 • Tenkis davalarının takibi,
 • Miras nedeniyle istihkak davalarının takibi,
 • Mirasbırakan (Muris) ile mirasçılar arasında tereke sebebiyle yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi,
 • Ölüme bağlı tasarruflar sebebiyle hakkı zedelenen mirasçılara yönelik hukuk desteği,
 • Sağlar arası tasarruflardan dolayı hakkı zarar gören mirasçılara yönelik hukuk desteği,
 • Mirasçılıktan çıkarma işlemleri,
 • Yasal ve iradi mirasçılar arası ihtilafların giderilmesi,
 • Mirasçılık belgesi istemi üzerinde gerekli iş ve işlem takibi,
 • Mirasın reddi için gerekli iş ve işlem takibi,
 • Miras ortaklığı sebebiyle vukua gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Gaiplik durumunda mirasçılığa ilişkin hukuk danışmanlığı,
 • Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi,
 • Miras paylaşma sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Miras payının temliki iş ve işlemleri,
 • Saklı payın korunması talebiyle açılan davaların takibi,
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali istemiyle açılan davaların takibi,
 • Mirasta iade davalarının açılması ve takibi,
 • Taksim sözleşmelerinin hukuka uygun hazırlanması,
 • Tenkis davası açılması ve süreçlerin takip edilmesi,
 • Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,
 • Miras bırakan kişinin malvarlığının tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi,
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanması.
Fatih Mh. Nüket Celal Ersoy Cd. No:2 Kat:1 Daire:2
Pzt - Cmt: 08:30-18:00
www.ayintaphukukburosu.com
[mc4wp_form id="72"]
Copyright © 2023 Ayıntap Hukuk Bürosu Tüm Hakları Saklıdır.